top of page

Made in heaven

Bibeln berättar att Gud ger oss ett nytt liv att leva. Men frågan är vad som kännetecknar det nya livet? Hur syns tron och vår efterföljelse av Jesus? Du är välkommen att delta på denna resa då vi söker efter bibliska svar och strävar efter att växa i vår tro på Jesus. Det här är en gudstjänstserie om Andens frukt från Hallstahammar Pingstkyrka.

"Kärlek" 

Jonas Päivärinta, 14 januari 2024

I en värld där kärlekslösheten tilltar behöver vi komma nära kärlekens källa, Jesus. Att förstå att man är älskad ger förutsättningar för att ge kärlek vidare.

"Glädje" 

Anders Hagman, 21 januari 2024

Det är möjligt att vara glad mitt i en svår och jobbig omständighet. Glädjen i Gud blir ett vapen mot ondskans makter.

"Frid" 

Jonas Päivärinta, 28 januari 2024

Frid förknippas oftast med frånvaro av olika störningar, men är det möjligt att leva med inre frid mitt i störningar, bekymmer och oro?

"Tålamod" 

Malin Wennerhult, 4 februari 2024

Gud har tålamod med oss och vi kan växa i tålamod i våra relationer.

"Vänlighet" 

Jonas Päivärinta, 11 februari 2024

Vänlighet kan öppna de svåraste dörrarna och lösa upp de hårdaste knutarna i en människas liv.

bottom of page