top of page

Våga troHebreerbrevet 11:6 - "Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom."


Temat om tro är den viktigaste lärdomen för en troende att lära sig och leva i. Bibeln säger nämligen att den rättfärdige ska leva (existera) av tro (se Rom 1:17, Gal 3:11, Hebr 10:38, Hab 2:4).


Den här fördjupningen kommer därför inte att handla om trons teoretiska dimension. Istället vill jag att vi ska se på den tron som får Guds löften att bli verklighet i våra liv.


Tro handlar i all enkelhet om att lita på Gud. Tro är inte bara en förhoppning om att du ska klara dig genom svårigheter. Visst kan tron vara som en krycka i svåra tider, men Bibeln visar oss också att tron kan resultera i konkreta förändringar i livets olika omständigheter.


Du som är en van bibelläsare har troligen sett att Bibeln ger oss konkreta löften om välsignelser, helanden, nådegåvor, befrielser och vägledning. Vi får tillgång till allt genom vår förtröstan på Gud.


  • Hur blev Abraham förklarad rättfärdig? Genom tro (1 Mos 15:6)

  • Hur blev kvinnan med blödarsjukan helad, samtidigt som en flicka blev uppväckt från döden? Genom tro (Mark 5:21-43)

  • Hur tog församlingen i Galatien emot den Helige Ande och fick uppleva kraftgärningar? Genom tro (Gal 3:1-6)


Tro handlar alltså inte bara om att få styrka att genomlida sjukdomar eller att få tålamod i tider av svårigheter. Tro på Gud förlöser Guds kraft, hans svar och helande i våra liv.


Apostlagärningarna 14:8-10 - "8. I Lystra satt en man som var handikappad och förlamad i benen från födseln och som aldrig kunnat gå. 9. Han lyssnade när Paulus predikade. Paulus fäste sin blick på honom, och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad 10. sade han med hög röst: "Res dig upp och stå på dina ben!" Då hoppade han upp och började gå omkring."


Paulus befinner sig i Lystra och under predikan håller han ögonen på en förlamad man. Nu kan vi ju undra vad Paulus predikade om? Troligen var det någonting i hans budskap som gav den förlamade mannen tro på ett helande. Bibeln säger att tro kommer av predikan (Rom 10:17) och det var först när Paulus såg att mannen hade tro som han initierade helandet med orden "res dig upp...".


Vi ser också exempel på det motsatta. Där tron saknas, där finns det också en frånvaro av Guds mirakelkraft.


Markusevangeliet 6:5-6 - "5. Han kunde inte göra någon kraftgärning där, utom att bota några få sjuka genom att lägga händerna på dem. 6. Och han var förundrad över deras otro. Sedan gick Jesus ut i byarna där omkring och undervisade."


Inte ens Jesus kunde göra någonting i hans hemstad på grund av frånvaron av tro.


Vill du växa i tro? Då finns det bara en väg att gå, en bibeldiet. Minska tiden på sociala medier, tv, nyheter och filmer. Spendera istället tid med Bibeln. Jag citerade redan Romarbrevet 10:17 där det stod att tro kommer av predikan. Versen fortsätter att säga att predikan kommer i kraft av Kristi Ord.


Bibeln är Guds kraft nedskrivet. Guds Ord har skapat världen. Det Gud talade ut blev till. Hans ord har vi nedskrivet i Bibeln. När vi läser det, förstår det och tror på det så kommer vår tro stärkas.
SKRIVEN AV JONAS PÄIVÄRINTA

Måndag, 2 januari 2023


Skriv till oss dina synpunkter och kommentarer, scrolla ner för att komma till kontaktrutan.Comments


bottom of page