top of page

Rakt på sak om dopet


Dopet är en handling som görs av en människa som har tagit emot frälsning och börjat tro på Jesus. I det här inlägget vill jag försöka svara på frågor och ge dig några viktiga punkter gällande dopet.

#1 - Dopet är en identifikation med Jesus


Dopet är en bekräftelse på att en människas liv tillhör Jesus Kristus. Dopet är aktuellt för den som har tagit ett personligt, medvetet beslut att tro och följa Jesus. Därför använder vi termen ”troendedopet” och utesluter barndopet. Dopet har inte med åldern att göra, utan i ett personligt och medvetet beslut att tro på Jesus. Tron kommer först och den följs av dopet.#2 - Dopet är en begravning och födelsedag på samma gång

"Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet." - Rom 6:3-4

I dopet begraver vi den gamla, syndiga människan och upp ur graven kommer en ny människa (2 Kor 5:17). Dopet är en startpunkt för det nya livet! Dopet handlar om att lämna det gamla livet bakom sig (livet innan Jesus) för att leva ett nytt liv tillsammans med Jesus.


#3 - Dopet är som en vigsel


Dopet är en offentlig bekräftelse inför församlingen och den andliga världen. I dopet bekänner personen att hon är redo att begrava det gamla livet för att uppstå till ett nytt liv med Gud. Det händer ingenting magiskt under dopet. Man kan se troendedopet som en vigsel, där två personer beslutar sig för att dela livet med varandra. Man ingår ett förbund.


#4 - Varför borde vi döpa oss?


Det finns många anledningar för en Jesus-troende person att låta döpa sig. Låt mig ge dig några av dessa anledningar.

Anledning 1 - Jesus lät döpa sig själv

Fast Jesus var Guds Son så valde Han att låta döpa sig. På så sätt uppfyllde Han Faderns vilja och Han lämnade ett exempel för oss att följa! Du kan läsa händelsen i Matt 3:13-17.


Anledning 2 - Jesus döpte människor

En del av Jesus tjänst handlade om att döpa människor. I Joh 4:1-2 läser vi om att Jesus lärjungar döpte människor till omvändelse.

Anledning 3 - Missionsbefallningen

I missionsbefallningen (Matt 28:19) säger Jesus att vi ska ”döpa dem i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn”.


Anledning 4 - Första församlingen praktiserade dop

I Apostlagärningarna läser vi hur den första församlingen praktiserar dopet. De döpte människor efter en personlig och medveten omvändelse till Jesus: Apg 2:37-41, 8:12, 8:36-38, 9:18, 10:46-48, 16:14-15, 16:33.


#5 - Historia och det grekiska ordet för dop

Kyrkohistorien visar oss att i den första församlingen var dopet en mycket viktig del av tron och livet. I de första kyrkorna byggde man dopgravarna centralt i lokalen. Dopgravarna var byggda för vuxna människor eftersom i den första församlingen döpte man troende, inte spädbarn.


Bibelns ord för ”dop” betyder ”att sänka”. Grekerna använde detta ord när de skulle färga kläder och när de skulle dra upp vatten med en behållare som sänktes ner i vatten så att den blev fylld.


Det bibliska dopet sker alltså som en nedsänkning i vatten.


#6 - Barndopet

Behöver en person som redan har blivit barndöpt bli döpt på nytt?


Vi har redan konstaterat att dopet följs av ett personligt och medvetet beslut att tro och följa Jesus. Dopet är en bekräftelse på tron. Ett spädbarn har inte förmågan att göra det här valet. Därför är barndopet inte ett bibliskt (giltigt) dop. Det var kejsaren Konstantin och hans biskopar som tog barndopet i bruk på 400-talet e.Kr. Men även om traditionen att döpa barn har en lång historia så är Bibeln vår främsta auktoritet.


Vi ser i Bibeln att Jesus välsignade barnen. Barnvälsignelse är en bra praxis och många församlingar gör det även idag. Men det är skillnad på att välsigna spädbarn och döpa dem.


OBS! Det finns inga bibliska belägg för att praktisera barndopet, och det som kan användas för att tala för barndopet står inte i klartext. Det finns mer som talar för troendedopet än för spädbarnsdop.


Läs Apg 8:26-38 och Apg 19:2-5.


Min rekommendation till den som har blivit barndöpt är att bli troendedöpt. Jag skriver det här av erfarenhet. Jag blev själv barndöpt som spädbarn, men valde att döpas igen som vuxen när jag fick en tro på Jesus Kristus.


 

LEWI PETHRUS SOM VAR PASTOR I FILADELFIA I STOCKHOLM UNDER FLERA DECENNIER SKREV OM VAD DET KOSTADE ATT STÅ UPP FÖR DET BIBLISKA TROENDEDOPET.


Text skriven av Per-Arne Imsen på Facebook, 14 februari 2023


Det var den baptistiska väckelsen på mitten av 1800-talet som tog upp kampen för det bibliska troendedopet. Det skedde under mycket förföljelse och motstånd från statskyrkans präster.

Fängelse och landsförvisning blev straffet för de predikanter som döpte på bibliskt vis genom nedsänkning.

Lewi Pethrus skrev i Evangelii Härold år 1927 om en broder som ”hört sin egen mor berätta, hur hon en mörk kväll, för att inte bli stenad av rasande motståndare, hade tvingats smyga sig bort till en vik av Vänern för att där undfå dopet. Det är helt naturligt, att man, då man varit med om sådant, ej sedan kan anse dopet oväsentligt och utan vidare pruta av på den sanningen, för att få allians med dess motståndare.”

Mellan generationer och utan personliga upplevelser kan en och annan biblisk sanning bli bortglömd.

”Förr visste de frikyrkliga, att de hade verkliga bibliska sanningar att föra fram och att stå för. Många av dem hade fått utstå både fängelse och andra lidanden för sin tro. Och det var just därför, att de inte kunde svika dessa sanningar, som de fick lida”, skrev Lewi Pethrus i Evangelii Härold nr 26, 1927

Kommentare


bottom of page