top of page

Apostlagärningarna 1


KORTA FAKTAN

Författaren: Lukas

Mottagaren: Theofilos

Apostlagärningarnas tidsperiod


INTRODUKTION

Många har sagt att boken skulle ha döpts till ”Den Helige Andes gärningar” eftersom Anden är den centrala personen i hela boken. Den Helige Anden är en person som man får erfara och lära känna. Han är inte bara en teori i en historisk skrift.


Apostlagärningarna omfattar en period på omkring trettiofem år och är en viktig källa till information om hur den kristna församlingen föddes och växte fram genom den Helige Andens utgjutelse och evangeliets spridning. Vi får också en inblick i det tidiga församlingslivet t.ex. i hur de bad tillsammans, hur de umgicks med varandra, hur de evangeliserade, hur de hanterade problem inom församlingen och hur de älskade varandra och Herren.


Apostlagärningarna belyser också hur församlingen såg på doktriner. Visserligen är boken mer praktisk än teologisk, men utvecklingen av läran kan tydligt ses i innehållet t.ex. i kapitel 15.


Ett av bokens största bidrag är dess missionella karaktär. Församlingen är en missionell gemenskap, inte bara en doktrinär eller moralisk institution. I Apostlagärningarna förstår vi tydligt att församlingen inte är avsedd att hålla fortet tills Jesus kommer tillbaka utan att vi snarare ska storma helvetets portar. Jesus gav missionsmandatet i evangelierna och vi ser hur församlingen lyder och praktiserar uppdraget i Apostlagärningarna!


Det är också i Apostlagärningarna som vi ser att troende för första gången börjar kallas för "kristna" (Apg 11:26). Boken visar också vem som blev den första kristna martyren.


Men det intressanta är att se hur boken slutar. Det finns nämligen inget ordentligt slut. Varför finns det inte? Eftersom historien är inte färdig! Vi är en del av den fortsatta berättelsen om "den Helige Andes gärningar". Församlingen ska fortsätta med den uppgift som Jesus gav i Apg. 1:8 - "att vara hans vittnen till jordens yttersta gräns.”


 

PREDIKOANTECKNINGAR UTIFRÅN APOSTLAGÄRNINGARNA 1

”UTVALD, UTRUSTAD & UTSÄND”

Jonas Päivärinta 

1. UTVALD


Apg 1:8 - Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.


När jag gick i skolan brukade vi spela brännboll på rasterna. När lagen skulle väljas så var det alltid de bästa som valdes först och de som var sämst på sporten valdes sist. Det här urvalet möter vi på i många områden av våra liv. Ett av många exempel på detta hittar vi när företag ska anställa nya personer. I denna process jämför man de sökande med varandra. Urvalsprocessen hjälper dem att hitta den bästa kandidaten för arbetsuppgifterna.


Tyvärr fungerar vi människor på det här sättet. Vi lär oss att döma andra och vi dömer (kanske lättare) oss själva.


I Första Samuelsboken (16:1-13) möter vi profeten Samuel som fick i uppgift från Gud att hitta och smörja Israels nya kung. Han hamnar hemma hos pappa Ishai som hade många söner som kunde vara potentiella kungar. Men Gud förkastade var och en. Det fanns endast en son kvar - David - som inte ens hade blivit inbjuden till denna urvalsprocess. Gud valde David, som ingen annan räknade med.


1 Sam 16:7 - Men Herren sade till Samuel: ”Se inte på hans yttre och hans resliga gestalt. Jag har förkastat honom, för det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat.”


Apostlagärningarna är en bok som berättar för oss att Gud räknar med människor. Jesus kommer aldrig att mikrostyra dig. Istället kommer han att leda dig och lita på att du gör din del av uppdraget som han har anförtrott dig. Han kvalificerar dig för detta uppdrag, och kom ihåg:

Apostlagärningarna är en bok som berättar för oss att Gud räknar med människor. stslstädrig att mikrostyra dig. IJesus leder oss, Han hjälper oss och han räknar med oss.


”Gud kallar inte dem som är kvalificerade. Han kvalificerar dem som är kallade.”2. UTRUSTAD


Apostlagärningarna är också en bok som berättar att Gud ger oss drömmar, gåvor och förmågor för att hjälpa andra människor.


Det finns en händelse i kapitel 3 som berättar om hur Petrus botar en lam man.


Apg 3:6-7 - Petrus sade: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi nasaréns namn: res dig och gå!" Han grep honom i högra handen och reste honom upp, och genast fick mannen styrka i fötter och vrister.


Petrus hade inte silver och guld, men han visste vad han hade fått från Jesus. Min bön är att under den här bibelserien ska du också få upptäcka allt det som Gud har gett dig.3. UTSÄND


Det vi kan konstatera hittills är att Jesus har utvalt oss och att han ger oss de rätta förutsättningarna att lyckas - och det sista som jag vill förmedla är att han också sänder ut oss på uppdrag.


Apostlagärningarna 1:9-11 - 9. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. 10. Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. 11. De sade: "Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen."


Man kan dela upp läsningen i Apostlagärningarna i tre delar utifrån Jesus ord.

Församlingen skulle ta vittnesbördet om Jesus till...

... Jerusalem (1:1–8:3)

... Judeen och Samarien (8:4-12:25)

... jordens yttersta gräns (13:1–28:31)


Efter dessa ord tas Jesus ifrån lärjungarna och de står kvar och stirrar på himlen. Två änglar behöver komma och förklara att Jesus skulle komma tillbaka, men att de behöver komma igång med uppdraget.


Tänk dig ett klassrum med elever. Läraren ger eleverna en uppgift att genomföra medan hon går på ett ärende. Vissa elever sätter igång direkt men tappar intresset efter ett tag och börjar istället att prata med varandra. Andra elever börjar göra helt andra saker istället för att ägna tid åt den uppgift som de hade fått. Några av eleverna somnar på bänken. Men vissa elever började att arbeta på uppgiften som de hade fått av läraren. Min fråga är: Vad förväntar sig läraren när hon kommer tillbaka? Hon förväntar sig att eleverna har gjort klart uppgiften.


Änglarnas budskap till lärjungarna var att de skulle sätta igång med uppgiften och inte oroa sig om eller när Jesus skulle komma tillbaka. För ofta blir vi distraherade, störda och uttråkade för att ägna tid åt det mest väsentliga. Vi behöver påminnas om uppgiften och att Jesus förväntar sig att vi ska ägna oss åt det.


Comentários


bottom of page