Ljuset värmer

IMG_5605.jpeg
 

“Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.” Joh. 1:5

Denna världen är i mörker men ljuset hjälper den som är i mörker så att man ser.

Men samma ljus som hjälper någon, stör någon annan. “Men detta är domen, att ljuset har kommit in i världen, och människorna älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. För var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska bli avslöjade.” Joh. 3:19-20

Ljus både attraherar och skrämmer. Det exponerar vad som finns inom dig. “Men den som handlar efter sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.” Joh. 3:21

Ljus väcker den slumrande och hjälper den sömnige att hålla sig vaken. Sedan är det inte alltid bekvämt att bli väckt när man sover. Men som troende ska vi vaka, lär Bibeln.

Äkta ljus avger också värme. Ett konstgjort ljus kan se äkta ut men är helt värdelöst vad gäller att värma en frusen själ. Det äkta ljuset som är Jesus och Guds ord värmer varje frusen själ som närmar sig.

Kom till Jesus idag och damma av Bibeln och låt den tala in i ditt liv igen.

Det som höljts i mörker och frusit i ditt liv kan tina upp om du kommer till ljuset.

“Sedan talade Jesus till dem på nytt och sa: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ska ha livets ljus" Joh. 8:12

“Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.” Ps. 119:105

Låt lyktan lysa upp din väg så du inte går vilse och utsätter dig för onödiga risker. Lyktan är rejäl och tål livets stormar. Den lyser i alla väder och tider. Många har dock lämnat dess fasta klara sken och fallit längs vägen. Mörkrets furste lurar i mörkret. Många har han bedragit och sargat.

Plocka upp lyktan igen, vandringen är lång och inte helt lätt. Låt Jesus gå med dig på vägen och leda dig. Då blir du också ett ljus i mörkret som kan inge hopp och vägvisning för många andra i denna mörka värld.

Låt oss inte förtröttas i vår vandring på ljusets väg som leder till himlen.

“Och ingen natt ska vara där och de behöver ingen lampa, inte heller solens ljus, för Herren Gud ska lysa över dem och de ska regera i evigheternas evigheter.” Upp. 22:5

Artikeln är skriven av David Billström

 
Johannes 316Comment